Jeg har hatt søvnproblemer siden 2016. Jeg hadde vanskeligheter med å få sove og i til-legg våknet jeg flere ganger i løpet av natten. Når jeg våknet om morgenen følte jeg meg sliten som gjorde at jeg ikke fikk jobbet effektivt.
Jeg startet med Ruis Olimar selolje og etter et halvt år ble søvnen mye bedre. Jeg sovet raskere og våknet ikke så mange ganger på natten som tidligere.
Jeg vil fortsette med å ta Ruis Olimar selolje og anbefale det til mine venner.