Jeg har forsøkt kombinasjonen kvantemedisin og Ruis Olimar på et titalls pasienter som har vært plaget med ledd, hud og hjerte/kar problemer de siste 2 årene og resultatene er klart merkbare. Jeg kommer til å fortsette med denne form for behandling overfor alle mine pasienter med liknende utfordringer i fremtiden