Sover bedre under tung dyne

Søvnbehandling uten sovetabletter. Det var målet da Gaby Badre begynte jakten. Badre forsker ved Göteborgs universitet og driver søvnklinikker flere steder i Sverige.

Gaby Badre har tro på vektdyner også for dem som sliter med å sove på grunn av ADHD, demens eller posttraumatisk stresslidelse.

– Jeg leter alltid etter alternativer til farmakologi, sier Badre selv.

– Noen ganger er det ikke bare medisin som kan hjelpe.

Bader forsker ved Gøteborgs universitet

Kjededyne

I første omgang behandlet han 31 pasienter med kronisk insomni – søvnløshet. De fikk sove under en kjededyne – en dyne som er gjort tyngre ved hjelp av kjeder.

De sov under vanlig dyne eller teppe den første uken, så sov de to uker under den åtte kilo tunge kjededynen, før de gikk tilbake til den vanlige dynen sin igjen. Pasientene førte dagbok og fortalte om hvor lenge og hvor godt de sov. Samtidig ble søvnen målt med flere instrumenter. Det viste seg at resultatene stemte godt overens med hvordan hver enkelt opplevde nettene under tung dyne.

– Hos dem som opplevde det som positivt, fikk vi også målbare resultater. De som ikke var overbevist om at det hadde hjulpet, viste heller ikke gode nok resultater. Det viser seg at det var en effekt, men ikke hos alle, sier Gaby Badre til forskning.no.

Over halvparten

Ifølge Badre opplevde over halvparten av forsøkspersonene en positiv effekt, og en effekt som han kunne måle. De sov lenger og beveget seg mindre. De som selv mente at dynen var positivt for dem, våknet også sjeldnere etter at de først hadde sovnet.

Dynene ligger tungt på kroppen og gir en følelse av å være tett omsluttet, som i en kokong. (Foto: Somna)

Testpersonene forteller at det var lettere for dem å roe seg ned, at de følge seg tryggere og at de følte seg bedre uthvilt om morgenen. Flertallet ble ikke plaget av den ekstra vekten.

Enkelte mente at det ble for varmt, og noen likte ikke å ligge under noe tungt. Der var det store kjønnsforskjeller: Menn er mer skeptiske enn kvinner til å ha noe tungt over seg når de skal sove, forteller Gaby Badre.

Han har ikke grunnlag for å si sikkert hvorfor metoden virker. Men noen forteller at de føler seg tryggere, som i en kokong. Hos andre kan stimuleringen av huden som kjedene gir, ha en positiv effekt på hjernen, foreslår han.

ADHD og Stresslidelser

Badre har tro på de tunge dynene også mot andre lidelser. – Det virker på pasienter med ADHD, og vi bruker denne tilnærmingen også med demente, sier han.

Oslo universitetssykehus har vurdert vektdyner for pasienter med blant annet ADHD, epilepsi og demens, og konkludert med at metoden foreløpig bare bør brukes i forskningsøyemed for å se hvor godt den virker.

Vi vil gjerne se på dette også på andre pasienter, for eksempel med posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Det finnes noen få tilfeller der det er prøvd, men det er ikke forsket på dette, sier Gaby Badre.

Behandler pasienter

Nå arbeider Badre i Storbritannia, nærmere bestemt på det private sykehuset The London Clinic. Her har han begynt å bruke vektdyner i praksis.

– Det er fremdeles helt klart at dette virker. Vi har mer enn 50 prosent positive resultater, både her og i studien, sier han.

Kilde: Forskning.no

soveteppet for bedre søvn