Har du spist feil Omega-3 hele tiden?

Du har sikkert hørt om Omega 3, og kanskje EPA og DHA, men fettsyren DPA kjenner altfor få til fordelene ved. DPA er minste like viktig eller mye viktigere enn de andre fettsyrene men blir sjelden nevnt og grunnen er nok at fisk har et veldig lite innhold av denne viktige omega 3 fettsyren.

Hvordan ble så Omega 3 populært? Det skjedde i 1979 da noen danske forskere fikk publisert forskning om Omega 3 i det velrennomerte legetidsskriftet Lancet. De påviste da at Omega 3 inntak hadde sammenheng med at eskimoer hadde mye mindre hjerte og karsykdommer siden de fikk i seg mye fett fra fisk og sel. Husk at kvinner ligger omtrent likt med menn når det gjelder hjerte og karlidelser for tiden – så det er viktig å forebygge.

Dyerberg, Bang, “Haemostatic function and platelet polyunsaturated fatty acids in Eskimos”, Lancet, (2), 433-5 (1979).

Studiene fra den gang benyttes fortsatt for å markedsføre produkter som inneholder mye av fettsyrene EPA og DHA. Problemet er imidlertid at mye av fisken som benyttes i dag er fra Stillehavet og disse har et lavt innhold av omega 3 fettsyren DPA og andre viktige fettsyrer som det er mer av i sel og laks. Det virker som betydningen av DPA er glemt i dagens markedsføring.

Husk at man i 1979 verden over hadde mange folkeslag som spiste fisk men fortsatt hadde de problemer med hjerte og karsykdommer mens eskimoene som spiste sel i tillegg var omtrent tilnærmet fri fra dette. Kan det være at selolje er det som egentlig gjør jobben og ikke fisk? Og er det på grunn av at den inneholder store mengder av fettsyren DPA? I tillegg kan det jo være at vi lettere tar opp omega 3 fettstoffene fra sel siden de er et pattedyr og nærmere oss i næringskjeden.

En annen grunn til at en snakker mye om Omega 3 fra fisk er at mye av det som brukes kommer fra fôrindustrien som bruker fisk til fiskemel som blir avfettet før bruk. Oljen selges så til de som lager Omega 3 tilskudd. Men fisken som brukes inneholder nesten ikke DPA som man finner mye mer av i Nord Atlantisk fisk men aller mest av det er i Selolje.

Eskimoene i studien som dokumenterte Omega 3 sin gunstige virkning spiste imidlertid ikke fisk fra Sør Amerika men nordatlantisk sel og fet fisk som laks. Disse inneholder alle omega 3 fettsyrene og en del andre unike fettsyrer som Omega 5 og Omega 7.

Omega 3 fettsyren DPA fins i brystmelk, selolje og lakseolje og spiller en mye viktigere rolle enn hva som er kjent. Lavt inntak av DPA kan være årsak til mange ulike helseplager.

DPA er viktig for vekst og utvikling hos spedbarn og småbarn. Faktisk bør 1/3 av fettsyrene i blodet vårt være DPA.

Stor DPA studie

En stor studie som ble gjort med 30.000 personer, viste at høyere blodverdier av DPA er forbundet med en betydelig lavere risiko for hjerteinfarkt. 

En annen studie viser at personer med hjerte- og karsykdommer har langt lavere nivå av både EPA, DHA og DPA sammenlignet med friske personer.  Det mest spennende her er at den største forskjellen mellom syke og friske personer fant man i forhold til DPA-fettsyren, for det var kun DPA som reduserte risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer.

https://www.naturalproductsinsider.com/heart-health/dpa-rise

Japanske forskere har dokumentert at DPA stimulerer celler som beskytter blodårene våre slik at det unngås at det dannes unormale fettavleiringer. DPA-fettsyren viste seg å være 10 ganger bedre enn omega-3 fettsyren EPA.

 Olimar Pluss Selolje med K2, olivenbladekstrakt og druekjerneolje er et produkt som inneholder store mengder med DPA fettsyren.

Ole Johnny Jensen Naturterapeut

 

Rull til toppen